Tryksager med miljørigtig samvittighed

Prinfohobro - Dit miljøbevidste trykkeri med omtanke for miljøet i dag og i fremtiden.


Allerede i 1998 blev der igangsat et projekt, der skulle sikre og dokumentere en mindre miljøbelastende produktion i vores grafske hus. Dette arbejde resulterede i, at vi fik licens til Svanemærket.


I 2008 gik vi et skridt videre og fik FSC®-certifikatet. Da Prinfo ­partnerne samarbejder internt i produktionen af tryksager, kan du som kunde bestille FSC-mærkede tryksager ved alle vore grafiske huse.


Skal du profilere din virksomhed som miløbevidst, kan du gøre dette ved at sætte miljømærker på dine tryksager. Du vil på denne vis signalere, at du har handlet hos en grafisk leverandør, der tager vare om miljøet og sikrer en grøn natur for vore efterkommere.

 


Idéer til din grønne markedsføring

Du kan følge vores fan-side på FaceBook, hvor der løbende inspireres og sparres omkring mulighederne ved mijørigtig produktion af tryksager. Hvad gør andre - og hvordan reagerer kunderne på det?

 

Følg os
Tilmeld til nyhedsbrev
Mailadresse:
Tryk, print og websites med miljørigtig samvittighed

paper_logo.jpg 1_logo.jpg pefc_logo.jpg fsc_logo.jpg 2_logo.jpg co2_logo.jpg