Klimakompenser papiret på dine tryksager

Prinfohobro har indgået en aftale, der gør det muligt at anvende klimakompenseret papir på alle tryksager. Der bliver simpelt hen plantet træer i Mozambique i et omfang, der modsvarer det CO2-udslip, som produktion af papiret til den pågældende tryksag forårsager. Den tilhørende mærkningsordning synliggør klimaansvarligheden.

 
Med aftalen om klimakompensering af papir vil vi gerne hjælpe vores dig til at gøre dine kunder opmærksomme på, at de handler med en virksomhed, der har klare holdninger og handler ud fra at værne om klimaet - også i fremtiden.

Aftale om klimakompensering af papir

Prinfohobro har tidligt valgt at tilbyde kunderne, at selve papiret er produceret på en miljørigtig og bæredygtig måde. Fra 2008 har Prinfohobro, som nogle af de første i Danmark, kunnet tilbyde en "Forest Stewardship Counsil" - FSC-certificering.
 
Det næste indlysende skridt har været at indgå en aftale med papirgrossisten Antalis om at benytte deres system for klimakompensering gennem Plan Vivo Foundation. Prinfohobro vil fremover synliggøre på de enkelte tryksager, at de er produceret på papir, der er klimakompenseret. - Det vil ske med Map Danmarks mærkningsordning og klimasymbol, som er godt på vej til at blive et indarbejdet og kendt logo på markedet.

 

Mærkningsordning synliggør ansvarlighed

Klimakompenseret.jpgVi lægger især vægt på den indbyggede mærkningsordning i aftalen med Antalis. Det er naturligvis vigtigt, at Prinfohobro er at finde i toppen af miljø-superligaen, men endnu vigtigere er det, at vi kan give vores kunder mulighed for at synliggøre det gode klimainitiativ, og dermed at signalere ansvarlighed i forhold til deres kunder.
 
Samtidig er det en tiltalende ordning, fordi den er skruet sådan sammen, at man nemt kan forholde sig til og forstå, hvad kompenseringsafgiften anvendes til. Og netop at bruge den til at plante træer i Mozambique, således at de lokale bønder kan få udviklet en bæredygtig livsstil og få forhøjet deres levestandard samtidig med, at man øger optagelsen af CO2 globalt, det tilgodeser både den miljømæssige, den klimamæssige og den sociale ansvarlighed.

Skoven optager CO2

Projektet drives af Plan Vivo Foundation, en fond, der arbejder med et specielt certificeringssystem, som har til formål at reducere udslip af drivhusgassen CO2 ved at udvikle et bæredygtigt skovbrug blandt små familieejede landbrug i udviklingslandene. Og specifikt går afgiften for klimakompensering fra Map Danmark altså til at plante træer i Mozambique.

Mosambique.jpg


Skoven spiller en meget vigtig rolle for klimaet, fordi den optager en stor del af al den kuldioxid, der udledes i atmosfæren. I Norden har vi skov nok, men drivhuseffekten er et globalt problem og en af årsagerne er den hugst, der foregår i store dele af den tredje verden. Det er baggrunden for, at vi har valgt at støtte et hjælpeprojekt i et af verdens fattigste lande i vores system. Og den klimakompenseringsafgift, som vi beregner, går ubeskåret til Plan Vivos projekt i kommunen N'hambita og de bønder, der bor i dette grænseområde op til nationalparken Gorongosa, siger han og understreger, at den regnskov, der bliver fældet i den tredje verden, faktisk ikke går til papirindustrien, men til at skaffe landbrugsjord og/eller træ til møbler.

 
Klimakompensationen beregnes ud fra det totale kuldioxidudslip fra produktion og transport. Først ser vi på kuldioxidudslippet fra celluloseproduktionen og fra papirfabrikken, hvor det aktuelle papir produceres. En normal værdi er ca. 1 ton CO2 pr. 1 ton papir. Derefter beregner vi, hvilke udslip producentens indkøbte elektricitet forårsager og lægger til sidst udslippene fra transporten frem til lagrene i Danmark.

Læs mere om vores papirleverandør Antalis klimakompensation af papir her

Følg os
Tilmeld til nyhedsbrev
Mailadresse:
Tryk, print og websites med miljørigtig samvittighed

paper_logo.jpg 1_logo.jpg pefc_logo.jpg fsc_logo.jpg 2_logo.jpg co2_logo.jpg